Mieszkanie dla Młodych

mieszkanie dla młodych, program mdm

Program Mieszkanie dla Młodych wystartował w styczniu 2014 roku. Jakie są główne założenia nowego systemu dopłat, wspierającego młodych ludzi, pragnących kupić pierwsze mieszkanie? Przede wszystkim wsparcie ma postać jednorazowej dopłaty i dotyczy wkładu własnego kredytobiorcy tj. zwiększa jego wysokość. Program MDM obejmuje tylko rynek pierwotny, dotyczy nowych mieszkań oraz domów jednorodzinnych.

Dla kogo?

Z programu mogą skorzystać osoby do 35 roku życia. Obejmuje rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz singli. W małżeństwie jeden ze współmałżonków musi mieć poniżej 35 lat. Osoby, które chcą skorzystać z dopłat nie mogą być właścicielami innego mieszkania.

Forma dofinansowania

Dopłaty mieszczą się w zakresie 10% – 20%. Najmniejsze możliwe wsparcie tj. 10% dotyczy rodzin bezdzietnych oraz singli, na 15% mogą liczyć rodziny z dziećmi, a 20% przewidziane jest dla rodzin, w których w ciągu 5 lat urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Minimalna kwota kredytu to 50% ceny zakupu lokalu mieszkalnego. W przypadku zbyt małej zdolności kredytowej do umowy kredytu mogą dołączyć rodzice lub rodzeństwo.

Ocieplenia pianką PUR

Jakie mieszkanie

Mieszkanie musi być z rynku pierwotnego, a jego maksymalna powierzchnia uprawniająca do skorzystania z programu MdM nie może przekroczyć 75m². Limit dotyczy również cen za metr kwadratowy, nie mogą one przekroczyć 110% średniej arytmetycznej z dwóch ostatnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujących dla danej gminy. Wartość wskaźnika publikowana jest przez wojewodów, możecie go również znaleźć na naszej stronie. Publikujemy także obliczone, aktualne limity cenowe MDM dla konkretnych lokalizacji. Co bardzo istotne, wsparcie dotyczy powierzchni do 50m². Kupując zatem mieszkanie o powierzchni 64m² kwota dofinansowania obejmuje maksymalnie 50m². Oczywiście lokal mieszkalny będzie musiał być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych beneficjenta przez minimum 5 lat. W tym czasie nie można mieszkania sprzedać, wynająć lub dokonać użyczenia.

Podsumowanie

Program MdM jest jednorazowym dofinansowaniem, które zwiększa wkład własny kredytobiorcy. Dzięki temu wzrasta zdolność kredytowa, a wartość zaciąganego kredytu maleje, co ma sprawić, że będzie on bardziej dostępny. Istotną zmianą w stosunku do wcześniejszego programu RnS jest między innymi to, że dopłata dotyczy tylko nowych mieszkań i domów.

Program MDM wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku, ma trwać przez pięć lat, do 2018 roku. Szacuje się, że w trakcie trwania programu budżet państwa przeznaczy na dopłaty ponad 3,5 mld zł.


Główne założenia programu Mieszkanie dla Młodych